Kredyty

Czeki zagraniczne

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach przeprowadza operacje inkasa czeków.

Przyjmowane są czeki

  • banków zagranicznych opiewające na waluty wymienialne oraz złoty polski;

  • banków krajowych w walutach wymienialnych.