System eCorpoNet

System eCorpoNet to nowoczesność połączona z bezpieczeństwem i wygodą, daje możliwość swobodnego dostępu do środków na rachunku w dowolnej chwili i miejscu.

Korzyści

  • łatwy dostęp do środków na rachunku;
  • wygoda – korzystasz kiedy chcesz w dowolnym miejscu;
  • możliwość realizacji transakcji płatniczych – krajowych i zagranicznych;
  • całodobowy dostęp do informacji o stanie środków zgromadzonych na rachunku;
  • możliwość realizacji przelewów 24 godziny na dobę;
  • możliwość otwierania i zarządzania lokatami terminowymi;
  • możliwość przeglądu zrealizowanych transakcji.

Ważne pamiętaj!

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z usługi bankowości internetowej:

  • sprawdzanie czy strona do logowania używa szyfrowanego połączenia,
  • sprawdzanie czy adres rozpoczyna się od "https://" i czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane,
  • niepodawanie poufnych informacji na stronach np.: przypominających swoim wyglądem strony Banku,
  • zawsze kończąc prace korzystać z polecenia „Wyloguj”,
  • nieotwieranie podejrzanych i niespodziewanych załączników poczty e-mail od nieznanych nadawców,
  • nieużywanie do logowania adresu albo linku przesłanego w wiadomości e-mail,
  • niekorzystanie z „obcych” komputerów oraz z „obcych” sieci udostępniających Internet np: sieć Wi-Fi,
  • dokładne sprawdzanie czy numer rachunku, na który wysyłamy pieniądze zgadza się z tym, który użytkownik chciał wpisać,
  • uważnie czytanie SMS-ów z kodem autoryzacyjnym przed potwierdzeniem operacji, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji,
  • odpowiednie zabezpieczanie komputera wykorzystywanego w bankowości internetowej m.in. przez regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji oraz skanowanie wiarygodnym programem antywirusowym,
  • zgłaszanie przypadków podmiany rachunku pracownikom Banku.