Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach współpracuje towarzystwem ubezpieczeniowym CONCORDIA UBEZPIECZENIA.

Concordia Ubezpieczenia tworzą

  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Concordia Polska TUW) - specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych
  • Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A. (WTUŻiR Concordia Capital S.A.), które w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie.

Szczegółowe informacje na: www.concordiaubezpieczenia.pl