Obowiązująca w Banku w miesiącu kwiecień 2019 r. stopa WIBOR

Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy.

Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych i kredytowych Visa i Mastercard wydanych przez Bank.

Podstawowy Rachunek Płatniczy - to rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.