Obowiązująca w Banku w miesiącu luty 2019 r. stopa WIBOR

Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych i kredytowych Visa i Mastercard wydanych przez Bank.

Podstawowy Rachunek Płatniczy - to rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach (placówka w Krzeszowicach) będzie czynna w godzinach od 8:00 do 17:00.

Zarząd Banku