Godziny otwarcia Banku 24.12.2018 r. oraz 31.12.2018 r.

Obowiązująca w Banku w miesiącu grudzień 2018 r. stopa WIBOR

Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych i kredytowych Visa i Mastercard wydanych przez Bank.

Podstawowy Rachunek Płatniczy - to rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.