Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 18.03.2020 r.

  • Stopa referencyjna – 1,00%
  • Stopa lombardowa – 1,50%
  • Stopa depozytowa – 0,50%
  • Stopa redyskonta weksli – 1,05%