Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 29.05.2020 r.

  • Stopa referencyjna – 0,10%
  • Stopa lombardowa – 0,50%
  • Stopa depozytowa – 0,00%
  • Stopa redyskonta weksli – 0,11%