Obowiązująca w Banku w miesiącu styczeń 2021 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 0,21% obowiązujący od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 0,20% obowiązujący od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.
  • WIBOR 1M = 0,20% z dnia 31.12.2020 r. obowiązuje od dnia 04.01.2021 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.