Obowiązująca w Banku w miesiącu listopad 2018 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 1,72% obowiązujący od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 1,64% obowiązujący od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r.
  • WIBOR 1M = 1,64% z dnia 31.10.2018 r. obowiązuje od dnia 02.11.2018 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.