Obowiązująca w Banku w miesiącu kwiecień 2018 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 1,71% obowiązujący od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 1,64% obowiązujący od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.
  • WIBOR 1M = 1,64% z dnia 30.03.2018 r. obowiązuje od dnia 03.04.2018 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.