Obowiązująca w Banku w miesiącu październik 2017 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 1,73% obowiązujący od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 1,66% obowiązujący od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.
  • WIBOR 1M = 1,66% z dnia 29.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.