Obowiązująca w Banku w miesiącu grudzień 2018 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 1,72% obowiązujący od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 1,64% obowiązujący od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • WIBOR 1M = 1,64% z dnia 30.11.2018 r. obowiązuje od dnia 03.12.2018 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.