Obowiązująca w Banku w miesiącu grudzień 2017 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 1,73% obowiązujący od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 1,66% obowiązujący od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.
  • WIBOR 1M = 1,66% z dnia 30.11.2017r. obowiązuje od dnia 01.12.2017r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.