Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach informuje o zmianach w taryfie opłat i prowizji obowiązujących od 04.05.2020 r. zwrówno Klientów indywidualnych jak i Klientów instytucjonalnych oraz rolników.

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 09.04.2020 r.

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 18.03.2020 r.