Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach informuje, że Posiadacz rachunku może do rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej wydać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach, Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach przedstawia podstawowe informacje i zasady, o których należy pamiętać korzystając z bankowości internetowej.

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach informuje, że od 1 lutego 2015 r. w celu dostosowania się do wymogów wynikających z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących bezpieczeństwa transakcji internetowych, wprowadza się zmiany dotyczące funkcjonowania i obsługi kart debetowych.