Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach stosuje wskaźnik referencyjny krajowego rynku pieniężnego tj. WIBOR.

Administratorem wskaźnika referencyjnego jest Spółka GPW Benchmark, aktualnie odpowiedzialna za dystrybucję stawki.

Bank Spółdzielczy nie diagnozuje ryzyka zagrożenia, ciągłości opracowywania stosowanego przez Bank wskaźnika referencyjnego.