Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach w dniu 29.05.2019 r. nie wniosło uwag do Polityki wynagradzania organu nadzorującego i zarządzającego. Polityka wynagradzania nie zagraża rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.