Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach w dniu 26.04.2017 r. nie wniosło uwag do Polityki wynagradzania organu nadzorującego i zarządzającego. Polityka wynagradzania nie zagraża rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.