Klient Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia skarg/reklamacji według określonych zasad.

zobacz szczegóły