Polityka ujawnień Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej.

zobacz szczegóły