Informacja o uczestnictwie Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu.

zobacz arkusz