Poniżej przedstawiamy dokument określający organizację systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach.

zobacz szczegóły