Lokaty

TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE STANDARD W ZŁOTYCH ZAKŁADANE PRZEZ INTERNET

Bank otwiera terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych przez Internet o stałym oprocentowaniu, osobom posiadającym dostęp do bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach.

Dostępne okresy lokat

  • 1 miesiąc (minimalna kwota 1000 zł);
  • 3 miesiące (minimalna kwota 1000 zł);

Terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych zakładane przez Internet to lokaty odnawialne lub nieodnawialne, bez możliwości dopłat i częściowych wypłat. Odsetki po okresie umownym mogą być dopisane do kapitału lub przeniesione na wskazany rachunek bankowy.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych i w walutach wymienialnych są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.