Lokaty

TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE STANDARD W ZŁOTYCH

Bank otwiera terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych o stałym oprocentowaniu

Dostępne okresy lokat

  • 1 miesiąc (minimalna kwota 500 zł);
  • 2 miesiące (minimalna kwota 500 zł);
  • 3 miesiące (minimalna kwota 500 zł);
  • 6 miesięcy (minimalna kwota 500 zł);

Lokaty terminowe Standard to lokaty odnawialne, bez możliwości dopłat i częściowych wypłat. Odsetki po okresie umownym dopisywane są do kapitału i mogą zostać wypłacone.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych i w walutach wymienialnych są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.