Kredyty

Pakiet ROR PLUS

To zestaw produktów i usług oferowanych przez Bank w ramach jednej opłaty miesięcznej.

Zestaw obejmuje

  • obsługę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego;
  • dostęp do bankowości internetowej;
  • obsługę karty debetowej (organizacji Visa/ MasterCard).

Posiadaczem Pakietu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystając z Pakietu ROR PLUS sprawnie i efektywnie zarządzasz swoim kontem oraz zyskujesz pełną swobodę w dysponowaniu swoimi finansami.

Dzięki ROR Plus – zyskujesz

  • dostęp do pieniędzy w kasach banku lub za pośrednictwem karty debetowej;
  • łatwe zakupy poprzez dokonywanie bezprowizyjnej zapłaty za towary i usługi przy użyciu kart w placówkach usługowo-handlowych oraz w Internecie;
  • możliwość regulowania comiesięcznych płatności za media;
  • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych;
  • możliwość lokowania nadwyżek na lokatach terminowych;
  • możliwość uruchomienia kredytu odnawialnego w ROR;
  • możliwość skorzystania z różnego rodzaju kredytów gotówkowych, mieszkaniowych, hipotecznych.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.