Jesteś pracownikiem sektora budżetowego

Mamy dla Ciebie pakiet: Konto "ROR Budżetowy" - bez opłat oraz kredyt w rachunku - bez opłat.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.