Kredyt w rachunku bieżącym

Zwiększa stan wolnych środków na rachunku do wysokości, których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i transakcje bezgotówkowe.

Szybki i łatwy dostęp do środków pieniężnych

Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że odnawia się on o spłaconą część i może być wielokrotnie wykorzystywany w czasie obowiązywania Umowy kredytowej.

Korzyści

  • kredyt udzielany na działalność gospodarczą;
  • atrakcyjne oprocentowanie;
  • atrakcyjna prowizja za udzielenie kredytu;
  • odsetki płatne tylko za faktyczne wykorzystanie kredytu;
  • szybka decyzja kredytowa.

Doradztwa i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!