Lokaty

TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE STANDARD W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Bank otwiera terminowe lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych EURO oraz USD o stałym oprocentowaniu.

Dostępne okresy lokat

  • 1 miesiąc (minimalna kwota 200 USD lub równowartość w EURO);
  • 3 miesiące (minimalna kwota 200 USD lub równowartość w EURO);
  • 6 miesięcy (minimalna kwota 200 USD lub równowartość w EURO).

Lokaty terminowe Standard to lokaty odnawialne, bez możliwości dopłat i częściowych wypłat. Odsetki po okresie umownym dopisywane są do kapitału i mogą zostać wypłacone.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych i w walutach wymienialnych są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.