Rachunek bieżący w złotych

To rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania transakcji płatniczych.

Zalety posiadania rachunku bieżącego:

  • realizacja transakcji gotówkowych i bezgotówkowych;
  • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych;
  • możliwość lokowania nadwyżek na lokatach terminowych;
  • możliwość skorzystania z szerokiej oferty kredytów obrotowych i inwestycyjnych;
  • możliwość uruchomienia dodatkowych usług powiązanych z rachunkiem.

Dodatkowe usługi

Posiadając rachunek bieżący w złotych możesz aktywować dodatkowe usługi tj.:

  • bankowość internetową;
  • karty debetowe;
  • usługę SMS;
  • polecenie zapłaty;
  • stałe zlecenie, itp.

Dzięki dodatkowym usługom sprawnie i efektywnie zarządzasz swoim kontem oraz zyskujesz pełną swobodę w dysponowaniu swoimi finansami. Wybierasz tylko te usługi, które naprawdę są Ci potrzebne oraz odpowiadają Twoim oczekiwaniom.

Zapraszamy do naszych placówek!