Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach

Stanisław Miga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Bazarnik

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krzysztof Grzesiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisława Cekiera

Członek Rady Nadzorczej

Jan Kurdziel

Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Matysik

Członek Rady Nadzorczej

Maria Ochmańska

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach

Alicja Łoś

Prezes Zarządu

Łukasz Koryczan

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Kleczkiewicz

Członek Zarządu