Kredyt inwestycyjny

To kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Klienta.

Przeznaczenie

 • zakup maszyn i urządzeń;
 • zakup środków transportu;
 • zakup nieruchomości;
 • zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości;
 • zakup udziałów lub akcji;
 • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Szczegóły

 • Okres kredytowania maksymalnie do 15 lat;
 • Wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach;
 • Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub w uzasadnionych przypadkach w formie gotówkowej;
 • Transze kredytu uruchamiane są po udokumentowaniu przez Kredytobiorcę zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionych transz kredytu;
 • Spłata w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Doradztwa i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!