Kredyt obrotowy

W rachunku kredytowym to kredyt nieodnawialny i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy.

Szczegóły

Kredyt może zostać wykorzystany w formie bezgotówkowej. Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Klienta celowości ich przeznaczenia. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych.Wysokość kredytu uzależniona jest od zapotrzebowania oraz zdolności kredytowej Kredytobiorcy.

Doradztwa i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!