Kredyt rewolwingowy

To rodzaj kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, szczególnie charakteryzującej się powtarzającymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością.

Szczegóły

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest dla Klientów posiadających w Banku rachunek bieżący i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek. Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Klienta przelania części lub całości kredytu na wskazany rachunek.

Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę, kwotę przyznanego limitu kredytowego i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy.

Dodatkowe informacje

Kredyt ten może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub jako kredyt samodzielny.

Doradztwa i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!