Rachunek pomocniczy

To rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania transakcji płatniczych związanych z konkretnym celem.

Przykładowe cele

  • fundusz świadczeń socjalnych,
  • dotacje, itp.

Dodatkowe usługi

Do rachunku pomocniczego możesz aktywować dodatkowe usługi tj.:

  • bankowość internetową;
  • karty debetowe;
  • usługę SMS;
  • polecenie zapłaty;
  • stałe zlecenie, itp.

Dzięki dodatkowym usługom sprawnie i efektywnie zarządzasz sowim kontem oraz zyskujesz pełną swobodę w dysponowaniu swoimi finansami.

Zapraszamy do naszych placówek!