Rachunek walutowy

To rachunek otwierany i prowadzony w walucie USD lub EURO. Rachunek walutowy służy do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń krajowych i międzynarodowych.

Zalety posiadania rachunku walutowego

  • realizacja transakcji gotówkowych i bezgotówkowych;
  • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych;
  • możliwość lokowania nadwyżek na lokatach terminowych;
  • możliwość uruchomienia dodatkowych usług powiązanych z rachunkiem.

Dodatkowe usługi

Posiadając rachunek walutowy możesz aktywować dodatkowe usługi tj.:

  • bankowość internetową;
  • usługę SMS, itp.

Dzięki dodatkowym usługom sprawnie i efektywnie zarządzasz sowim kontem oraz zyskujesz pełną swobodę w dysponowaniu swoimi finansami.

Zapraszamy do naszych placówek!