Obowiązująca w Banku w miesiącu marcu 2023 r. stopa WIBOR

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński).

Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od dnia 1 marca 2023 r. Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach nie będzie realizował  przekazów z/do Federacji Rosyjskiej.
Pozostałe ograniczenia dotyczące ww. Krajów mogą spowodować wydłużony czas  procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.

 

Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów.
Od 1 lutego 2023 r. ruszył kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres  przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski pozwalające uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2023 r., będzie można składać do ZUS już od 1 lutego 2023 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • portalu PUE ZUS
  • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia
  • bankowości elektronicznej

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach umożliwia składanie wniosków Rodzina 500+ od 1 lutego 2023 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, należy wybrać zakładkę „wnioski/wnioski eximee”, a następnie wybrać „Złóż wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” lub „Rodzina 500+”.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym  terminie do 3 miesięcy.
Tak przedstawiają się poszczególne terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2023/2024 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku.
Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. w terminie:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
  • od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2023 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2023 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r.

 

Pamiętaj!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2023 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r.Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r.  Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

Więcej szczegółów tutaj.

 

 

 

Komunikat dotyczący wprowadzenia w Taryfie opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla klientów instytucjonalnych oraz rolników,preferencyjnych warunków dla  Stowarzyszeń, które otworzą rachunki bieżące w BS Krzeszowice po 25.01.2023r.

Uprzejmie informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach wprowadza z dniem 25 stycznia 2023r. nową taryfę opłat i prowizji bankowych  w części dotyczącej Stowarzyszeń : Arkusz A6 Taryfy, pkt 2 Pakiet dla instytucji niekomercyjnych. Preferencyjne stawki obowiązują dla nowych rachunków zakładanych od 25.01.2023r.

Pozostałe opłaty i prowizje w w/w Taryfach pozostają bez zmian.