Obowiązująca w Banku w miesiącu styczniu 2022 r. stopa WIBOR

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 05.01.2022 r.

Obowiązująca w Banku w miesiącu grudniu 2021 r. stopa WIBOR