STARTUJEMY!!!!!!

 

Konkurs plastyczny „Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach widziany Twoimi oczami”.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z gminy Krzeszowice do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach.

 

Zadaniem Uczestników jest własnoręczne wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej na temat: „Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach widziany Twoimi oczami” (np. z czym kojarzy Ci się Bank, jaka jest rola Banku dla Ciebie i Twoich bliskich, Bank dzisiaj lub w przyszłości, itp.).

 

Przebieg Konkursu:

 

1.      Podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko, wiek, nr telefonu) wraz z załącznikami (załącznik nr 1, 2 i 3 do Regulaminu) można składać od dnia 21.11.2022 r. od godz. 08:00 do dnia 12.12.2022 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach, ul. Krakowska 6, 32-065 Krzeszowice

 

2.      W dniach: 13.12.2022r. – 14.12.2022r. – Jury Konkursu wyłoni maksymalnie po 10 najładniejszych prac w każdej grupie wiekowej (dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3, uczniowie szkół podstawowych klas 4-8).

 

3.      Dnia 15.12.2022 r. – publikacja przez Bank prac wyłonionych przez Jury na portalu społecznościowym Facebook (profil Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach).

 

4.      W dniach 15.12.2022 r. – 19.12.2022 r. – głosowanie na najpiękniejszą pracę na portalu społecznościowym Facebook (profil Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach), Jury będzie brało pod uwagę liczbę „polubień” uzyskanych przez post/zdjęcie do godziny 12:00 dnia 19.12.2022 r., polubienia uzyskane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W tym celu Jury udokumentuje ilość uzyskanych „polubień” przez każdą z prac Konkursowych.

 

5.      W dniach 20.12.2022 r. – 21.12.2022 r. – ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Załączniki do regulaminu

 

 

 

NA MŁODYCH ARTYSTÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY😊

 

 

Pobierz aplikację BS Krzeszowice ze sklepu AppStore, zainstaluj i ciesz się płatnościami za pomocą swojego urządzenia mobilnego.

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 08.09.2022 r.

Zadłużenie przeterminowane: dwukrotność odsetek ustawowych - aktualnie 24,50 % w skali roku.

Wakacje kredytowe

Posiadając w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach hipoteczny kredyt na własne cele mieszkaniowe Klient może skorzystać z wakacji kredytowych realizowanych przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zgodnie z Ustawą zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:

·         od dnia 01 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

·         od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

·         od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty hipotecznego kredytu mieszkaniowego następuje na Wniosek Kredytobiorcy/Kredytobiorców (wystarczające jest złożenie wniosku przez jednego Kredytobiorcę).

Wnioski o zawieszenie spłat Bank przyjmuje od dnia 29 lipca 2022r., w formie:

1)      papierowej, poprzez:

-        złożenie w Centrali Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach;

-        dostarczenie drogą pocztową na adres Centrali Banku (o dacie doręczenia decyduje data wpływu Wniosku do Banku)

 2)      elektronicznej:

-     za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wyłącznie, w przypadku jednego Kredytobiorcy),

-     e-maila przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wniosek podpisuje Kredytobiorca/wszyscy Współkredytobiorcy za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego).

Zawieszenie spłaty kredytu następuje z dniem doręczenia Wniosku do Banku (nie wcześniej jednak niż z dniem 01.08.2022r.) i trwa do ostatniego dnia okresu, o którym mowa na wstępie.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wzór Wniosku dostępny jest w Banku oraz na stronie internetowej Banku – od dnia 29.07.2022r.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami ds. kredytów w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach.

Pliki do pobrania:

Wzór Wniosku o wakacje kredytowe

Instrukcja składania wniosku o wakacje kredytowe poprzez system eBankNet

Pouczenie