Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach informuje o zmianach w taryfie opłat i prowizji obowiązujących od 04.05.2020 r. zwrówno Klientów indywidualnych jak i Klientów instytucjonalnych oraz rolników.

taryfa dla Klientów indywidualnych

taryfa dla Klientów instytucjonalnych oraz rolników