Uprzejmie informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach wprowadza z dniem 29 grudnia 2022r. nową opłatę za dokonanie polecenia przelewu w systemie Sorbnet, w związku z powyższym:

·         Zmiany wprowadzone do Taryfy opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla Klientów instytucjonalnych wynikające z wdrożenia usługi zaczną obowiązywać od dnia 29.12.2022 r.

·         Zmiany  zawarte w Taryfie  opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla Klientów indywidualnych wynikające z wdrożenia usługi zaczną obowiązywać od dnia 29.12.2022 r.

Wysokość jednorazowej opłaty za dokonanie przelewu w systemie Sorbnet wynosi 40 zł.

Pozostałe opłaty i prowizje w w/w Taryfach pozostają bez zmian