Obowiązująca w Banku w miesiącu kwiecień 2021 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 0,21% obowiązujący od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 0,18% obowiązujący od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
  • WIBOR 1M = 0,18% z dnia 30.04.2021 r. obowiązuje od dnia 04.05.2021 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.