Obowiązująca w Banku w miesiącu czerwiec 2021 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 0,21% obowiązujący od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 0,18% obowiązujący od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.
  • WIBOR 1M = 0,18% z dnia 31.05.2021 r. obowiązuje od dnia 01.06.2021 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.