Kredyty

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

To rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia:

 • dostęp Posiadacza rachunku do bankowości elektronicznej w Banku oraz
 • karty debetowej.

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
 • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe,
 • Bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS,
 • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku,
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej,
 • Możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.

Kredyty

RACHUNEK A’VISTA PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH

Rachunek a’vista w złotych przeznaczony jest dla osób fizycznych, preferujących tradycyjną obsługę w placówkach Banku.

Posiadając rachunek a’vista zyskujesz

 • dostęp do środków pieniężnych w kasach banku;
 • brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku;
 • możliwość lokowania nadwyżek na lokatach terminowych;
 • brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe;
 • możliwość skorzystania z różnego rodzaju kredytów gotówkowych.

Dodatkowe usługi

W zależności od sowich potrzeb do rachunku a’vista możesz aktywować dodatkowe usługi.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.

Kredyty

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUCIE WYMIENIALNEJ

To rachunek otwierany i prowadzony w walucie USD lub EURO. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, rezydentów. Rachunek walutowy służy do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń krajowych i międzynarodowych.

Dodatkowe usługi

Posiadając rachunek walutowy możesz aktywować dodatkowe usługi tj.:

 • bankowość internetową,
 • usługę SMS, itp.

Dzięki dodatkowym usługom sprawnie i efektywnie zarządzasz sowim kontem oraz zyskujesz pełną swobodę w dysponowaniu swoimi finansami.

Szeroki wachlarz możliwości

 • dostęp do pieniędzy w kasach banku;
 • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych;
 • możliwość lokowania nadwyżek na walutowych lokatach terminowych;
 • możliwość skorzystania z różnego rodzaju kredytów.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.