Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 04.11.2021 r.

  • Stopa referencyjna – 1,25 % w skali rocznej
  • Stopa lombardowa – 1,75 % w skali rocznej
  • Stopa depozytowa – 0,75 % w skali rocznej
  • Stopa redyskonta weksli – 1,30 % w skali rocznej