Obowiązująca w Banku w miesiącu listopadzie 2021 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 0,61% obowiązujący od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 0,50% obowiązujący od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r.
  • WIBOR 1M = 0,61% z dnia 29.10.2021 r. obowiązuje od dnia 02.11.2021 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.