Obowiązująca w Banku w miesiącu grudniu 2021 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 1,59 % obowiązujący od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 1,35 % obowiązujący od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
  • WIBOR 1M = 1,70 % z dnia 30.11.2021 r. obowiązuje od dnia 01.12.2021 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.