Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 05.01.2022 r.

  • Stopa referencyjna – 2,25 % w skali rocznej
  • Stopa lombardowa – 2,75 % w skali rocznej
  • Stopa depozytowa – 1,75 % w skali rocznej
  • Stopa redyskonta weksli – 2,30 % w skali rocznej