Obowiązująca w Banku w miesiącu styczniu 2022 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 2,35 % obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 1,98 % obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.
  • WIBOR 1M = 2,23 % z dnia 31.12.2021 r. obowiązuje od dnia 03.01.2022 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.