Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 06.05.2022 r.

Zadłużenie przeterminowane: dwukrotność odsetek ustawowych - aktualnie 21,50 % w skali roku.

  • Stopa referencyjna – 5,25 % w skali rocznej
  • Stopa lombardowa – 5,75 % w skali rocznej
  • Stopa depozytowa – 4,75 % w skali rocznej
  • Stopa redyskonta weksli – 5,30 % w skali rocznej