Obowiązująca w Banku w miesiącu maju 2022 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 5,48 % obowiązujący od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 4,75 % obowiązujący od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
  • WIBOR 1M = 5,26 % z dnia 29.04.2022 r. obowiązuje od dnia 02.05.2022 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.