Wakacje kredytowe

Posiadając w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach hipoteczny kredyt na własne cele mieszkaniowe Klient może skorzystać z wakacji kredytowych realizowanych przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zgodnie z Ustawą zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:

·         od dnia 01 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

·         od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

·         od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty hipotecznego kredytu mieszkaniowego następuje na Wniosek Kredytobiorcy/Kredytobiorców (wystarczające jest złożenie wniosku przez jednego Kredytobiorcę).

Wnioski o zawieszenie spłat Bank przyjmuje od dnia 29 lipca 2022r., w formie:

1)      papierowej, poprzez:

-        złożenie w Centrali Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach;

-        dostarczenie drogą pocztową na adres Centrali Banku (o dacie doręczenia decyduje data wpływu Wniosku do Banku)

 2)      elektronicznej:

-     za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wyłącznie, w przypadku jednego Kredytobiorcy),

-     e-maila przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wniosek podpisuje Kredytobiorca/wszyscy Współkredytobiorcy za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego).

Zawieszenie spłaty kredytu następuje z dniem doręczenia Wniosku do Banku (nie wcześniej jednak niż z dniem 01.08.2022r.) i trwa do ostatniego dnia okresu, o którym mowa na wstępie.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wzór Wniosku dostępny jest w Banku oraz na stronie internetowej Banku – od dnia 29.07.2022r.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami ds. kredytów w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach.

Pliki do pobrania:

Wzór Wniosku o wakacje kredytowe

Instrukcja składania wniosku o wakacje kredytowe poprzez system eBankNet

Pouczenie