STARTUJEMY!!!!!!

 

Konkurs plastyczny „Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach widziany Twoimi oczami”.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z gminy Krzeszowice do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach.

 

Zadaniem Uczestników jest własnoręczne wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej na temat: „Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach widziany Twoimi oczami” (np. z czym kojarzy Ci się Bank, jaka jest rola Banku dla Ciebie i Twoich bliskich, Bank dzisiaj lub w przyszłości, itp.).

 

Przebieg Konkursu:

 

1.      Podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko, wiek, nr telefonu) wraz z załącznikami (załącznik nr 1, 2 i 3 do Regulaminu) można składać od dnia 21.11.2022 r. od godz. 08:00 do dnia 12.12.2022 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach, ul. Krakowska 6, 32-065 Krzeszowice

 

2.      W dniach: 13.12.2022r. – 14.12.2022r. – Jury Konkursu wyłoni maksymalnie po 10 najładniejszych prac w każdej grupie wiekowej (dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3, uczniowie szkół podstawowych klas 4-8).

 

3.      Dnia 15.12.2022 r. – publikacja przez Bank prac wyłonionych przez Jury na portalu społecznościowym Facebook (profil Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach).

 

4.      W dniach 15.12.2022 r. – 19.12.2022 r. – głosowanie na najpiękniejszą pracę na portalu społecznościowym Facebook (profil Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach), Jury będzie brało pod uwagę liczbę „polubień” uzyskanych przez post/zdjęcie do godziny 12:00 dnia 19.12.2022 r., polubienia uzyskane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W tym celu Jury udokumentuje ilość uzyskanych „polubień” przez każdą z prac Konkursowych.

 

5.      W dniach 20.12.2022 r. – 21.12.2022 r. – ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Załączniki do regulaminu

 

 

 

NA MŁODYCH ARTYSTÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY😊