Komunikat dotyczący wprowadzenia w Taryfie opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla klientów instytucjonalnych oraz rolników,preferencyjnych warunków dla  Stowarzyszeń, które otworzą rachunki bieżące w BS Krzeszowice po 25.01.2023r.

Uprzejmie informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach wprowadza z dniem 25 stycznia 2023r. nową taryfę opłat i prowizji bankowych  w części dotyczącej Stowarzyszeń : Arkusz A6 Taryfy, pkt 2 Pakiet dla instytucji niekomercyjnych. Preferencyjne stawki obowiązują dla nowych rachunków zakładanych od 25.01.2023r.

Pozostałe opłaty i prowizje w w/w Taryfach pozostają bez zmian.

taryfa dla Klientów indywidualnych

taryfa dla Klientów instytucjonalnych oraz rolników