Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński).

Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od dnia 1 marca 2023 r. Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach nie będzie realizował  przekazów z/do Federacji Rosyjskiej.
Pozostałe ograniczenia dotyczące ww. Krajów mogą spowodować wydłużony czas  procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.