Obowiązująca w Banku w miesiącu marcu 2023 r. stopa WIBOR

  • Średniomiesięczny WIBOR 3M = 6,93 % obowiązujący od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
  • Średniomiesięczny WIBOR 1M = 6,89 % obowiązujący od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
  • WIBOR 1M = 6,89 % z dnia 28.02.2023 r. obowiązuje od dnia 01.03.2023 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
  • WIBOR 3M = 7,02 % z dnia 30.12.2022 r. obowiązuje od dnia 02.01.2023 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego.
  • WIBID 1M = 6,69 % z dnia 28.02.2023 r. obowiązuje od dnia 01.03.2023 r. Przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego.