Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach uprzejmie informuje, że od 20 września 2017r. uruchomiona została nowa wersja systemu bankowosci internetowej eBS.
Równolegle w dalszym ciągu udostępniona jest starsza wersja systemu eBS.