Obowiązująca w Banku w miesiącu sierpniu 2022 r. stopa WIBOR

Wakacje kredytowe

Posiadając w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach hipoteczny kredyt na własne cele mieszkaniowe Klient może skorzystać z wakacji kredytowych realizowanych przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zgodnie z Ustawą zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:

·         od dnia 01 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

·         od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

·         od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty hipotecznego kredytu mieszkaniowego następuje na Wniosek Kredytobiorcy/Kredytobiorców (Uwaga: wniosek podpisuje Kredytobiorca lub w przypadku kilku Kredytobiorców – wszyscy Współkredytobiorcy).

Wnioski o zawieszenie spłat Bank przyjmuje od dnia 29 lipca 2022r., w formie:

1)      papierowej, poprzez:

-        złożenie w Centrali Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach;

-        dostarczenie drogą pocztową na adres Centrali Banku (o dacie doręczenia decyduje data wpływu Wniosku do Banku)

 2)      elektronicznej:

-     za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wyłącznie, w przypadku jednego Kredytobiorcy),

-     e-maila przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wniosek podpisuje Kredytobiorca/wszyscy Współkredytobiorcy za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego).

Zawieszenie spłaty kredytu następuje z dniem doręczenia Wniosku do Banku (nie wcześniej jednak niż z dniem 01.08.2022r.) i trwa do ostatniego dnia okresu, o którym mowa na wstępie.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wzór Wniosku dostępny jest w Banku oraz na stronie internetowej Banku – od dnia 29.07.2022r.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami ds. kredytów w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach.

Pliki do pobrania:

Wzór Wniosku o wakacje kredytowe

Instrukcja składania wniosku o wakacje kredytowe poprzez system eBankNet

Pouczenie

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

 

 • Kogo dotyczy

 

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:

·         w wieku do 20 lat,

·         w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

 

 • Kto może złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną

·        

rodzic,

         jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,

         jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,

         gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,

 

 • Co zrobić, aby otrzymać wsparcie

 

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia.

 

 • Jak złożyć wniosek

 

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Ważne

Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

 

 • Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku

 

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o tym, że złożyłeś wniosek, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca] –> [Dobry start] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, masz go w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane].

 

 • Kiedy złożyć wniosek

 

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

 

 • Jakie wsparcie otrzymasz

Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

 

 • Kiedy otrzymasz wsparcie

 

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2022 r.

Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

 

 • Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia

 

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS [PJ1] (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

 

 • Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia

 

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia i chcesz:

·        skorygować wniosek złóż elektronicznie nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi

·        dołączyć załącznik do wysłanego wniosku zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Ważne

Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

 

 • Gdzie otrzymasz pomoc

·        

 w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

·         we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)

 

 

 W dniu 21.06.2022r. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach uroczyście podziękowali za długoletnią współpracę i pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Prezes Alicję Łoś.

Spotkaniu towarzyszyła serdeczna i przyjazna atmosfera. Gościem honorowym uroczystości był Pan Marian Gola, Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, który podziękował Pani Prezes Alicji Łoś za oddanie i zaangażowanie w pracy na rzecz spółdzielczości bankowej.

Fachowość i zaangażowania zostały dostrzeżone i docenione, czego wyrazem jest przyznane odznaczenie tj. złota odznaka  „Za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” nadane przez Kapitułę Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pani Alicja Łoś posiada blisko 50 letni staż pracy w bankowości spółdzielczej. Pracę w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach rozpoczęła dnia 01.11.1972r., przechodząc w kolejnych latach poszczególne szczeble awansu zawodowego: referent, starszy referent, starsza księgowa, inspektor ekonomiczny, zastępca Dyrektora Banku, Wiceprezes Zarządu. W dniu 11.07.1997r. została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu. Przez te wszystkie lata była bardzo zaangażowana w rozwój Banku budując trwałe relacje z partnerami w lokalnym środowisku. Wykonywana przez Panią Prezes praca była nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pracą pełną poświęcenia i pasji.

Pani Prezes Alicja żegnając się ze wszystkimi podkreśliła, że praca w Banku była dla niej całym życiem. Wyraziła przekonanie, że zostawia Bank w dobrych rękach oraz nadzieję, że będzie miło wspominana przez wszystkich pracowników.

Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 30.06.2022r. pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach Panu Łukaszowi Koryczanowi, który uzyskał wymaganą zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 Wideorelacja na FB