ZMIANA REGULAMINU


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021r. Bank Spółdzielczy w
Krzeszowicach wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla
osób fizycznych” oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów
instytucjonalnych.


Najważniejsze zmiany dotyczą:


1) Wdrożenia funkcjonalności informowania Klientów o marży, jaką Bank pobiera za transakcje
dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego co wynika
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności
transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.
Rozwiązanie to będzie polegało na tym, że w przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub
płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej walucie
unijnej innej niż waluta rachunku Klienta, Bank przesyła Klientowi wiadomość SMS na numer
telefonu wskazany przez Klienta w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie
waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego
referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa
wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej
transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty wydanej
do rachunku.


2) Wprowadzenie programu Bezcenne Chwile dla kart debetowych Mastercard. Każdy Klient,
który zawnioskuje o kartę debetową Mastercard będzie zobligowany do wypełnienia
formularza przystąpienia do Programu Bezcenne Chwile i tym samym będzie nim objęty. Jeżeli
Klient nie będzie chciał wziąć udziału w programie – będzie mógł skorzystać z karty płatniczej
Visa lub też w dowolnym momencie zrezygnować z Programu na stronie internetowej
dedykowanej dla „Bezcennych Chwil”.


3) Rozróżnienie reklamacji i zgłoszeń dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych –
określenie trybu i terminów rozpatrywania dla obu przypadków.

 


Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach

UWAGA na oszustów podszywających się pod numer infolinii Banku BPS - VOICE PHISHING czyli oszustwo z wykorzystaniem połączenia telefonicznego.

Scenariuszy ataku jest naprawdę wiele. Atakujący, podszywając się pod infolinię Banku, może podać się za pracownika banku i poprosić o dane do logowania do bankowości internetowej, o dane odnośnie karty, czy o zainstalowanie dodatkowej aplikacji.

Podanie danych wrażliwych lub zainstalowanie proponowanej przez nich aplikacji może prowadzić do utraty środków z rachunku.

 

Jak się bronić?

NIGDY nie podawaj przez telefon hasła do bankowości internetowej lub trzycyfrowego kodu CVV znajdującego się na karcie.

pod żadnym pozorem nie przekazuj telefonicznie kodów z SMS-ów autoryzacyjnych.

Poproś rozmówcę o podanie imienia i nazwiska, jeżeli sam ich nie podał. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas rozmowy z osobą podającą się za konsultanta, rozłącz się i skontaktuj bezpośrednio z Bankiem.

Zachowaj ostrożność, jeżeli rozmówca wywiera na Tobie presję czasu. W pośpiechu dużo łatwiej podjąć nieprzemyślane decyzje.

 

Zachowaj zdrowy rozsądek. Chroń swoje dane.

 

 

Do 30 kwietnia 2021 należy rozliczyć swoje zeznanie podatkowe za rok 2020. Można to zrobić między innymi poprzez stronę internetową Twój e-PIT.

Jest to o tyle wygodne, że w przypadku NIEDOPŁATY system Twój e-PIT pozwala od razu  wykonać przelew na Swój indywidualny mikrorachunek w Twoim Urzędzie Skarbowym.

To proste i szybkie rozwiązanie, gdyż formatka przelewu zostaje automatycznie wypełniona odpowiednimi danymi a Podatnikowi pozostaje jedynie sprawdzić i zatwierdzić dane.

instrukcja

 

 

 

 

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji  Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG)  w terminie do 31 grudnia 2022 r. wynosi 0%.

 

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji

  •        Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP wg definicji unijnej), posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

Wysokość gwarancji

  •         Do 80% kwoty kapitału kredytu

 

Maksymalny okres gwarancji

  •          75 miesięcy dla kredytów obrotowych
  •          120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych

 

Zapraszamy do placówki Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach!

Więcej informacji na stronie: http://www.deminimis.gov.pl/przedsiębiorcy/